[اسم]

stalactite

قابل شمارش

1 چکَنده‌سنگ استالاکتیت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان