[اسم]

stalemate

قابل شمارش

1 پات (شطرنج) بن‌بست

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان