[صفت]

stale

/steɪl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: staler] [حالت عالی: stalest]

1 بیات مانده

  • 1.stale bread
    1 . نان بیات
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان