[اسم]

stool

/stuːl/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 صندلی (بدون پشتی) چارپایه

معادل ها در دیکشنری فارسی: چهارپایه کرسی
a kitchen stool
چارپایه آشپزخانه
a three-legged stool
یک صندلی (بدون پشتی) سه‌پایه

2 (نمونه) مدفوع

معادل ها در دیکشنری فارسی: مدفوع
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان