[عبارت]

stool pigeon

/stul ˈpɪʤən/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خبرچین مخبر

informal
  • 1.You told her what happened? You're stool pigeon!
    1. به او گفتی چه اتفاقی افتاد؟ آدم خبرچینی هستی [ای خبرچین].
توضیحاتی در رابطه با stool pigeon
اصطلاح stool pigeon به معنای خبرچین است و به فردی اشاره دارد که حرف در دهانش نمی‌ماند؛ یعنی حرف‌های خصوصی افراد را برای دیگران بازگو می‌کند. این اصطلاح بیشتر بین کودکان رایج است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان