[اسم]

suspicion

/səˈspɪʃ.ən/
قابل شمارش

1 شک سوءظن

معادل ها در دیکشنری فارسی: سوءظن شایبه شبهه شک ظن گمان
  • 1.to have suspicion about something or someone
    1. درباره چیزی یا کسی شک داشتن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان