[عبارت]

swept off one's feet

/swɛpt ɔf wʌnz fit/

1 اغوا شدن دل به کسی دادن

informal
مترادف و متضاد to be seduced
  • 1.He swept her off her feet as soon as they met.
    1. به محض اینکه همدیگر را دیدند، او را اغوا کرد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان