[صفت]

sweltering

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 داغ به شدت گرم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان