[صفت]

sweltering

قابل مقایسه

1 داغ به شدت گرم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان