[اسم]

swine

/swˈaɪn/
قابل شمارش

1 خوک

مترادف و متضاد pig

2 آدم رذل آدم خبیث

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان