[اسم]

swimsuit

/ˈswɪm.suːt/
قابل شمارش

1 مایو (زنانه) لباس شنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: مایو
مترادف و متضاد bathing suit swimming costume
  • 1.I bought a new swimsuit.
    1. من یک مایوی جدید خریدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان