[اسم]

swimsuit

/ˈswɪm.suːt/
قابل شمارش

1 مایو (زنانه) لباس شنا

مترادف و متضاد bathing suit swimming costume
  • 1.I bought a new swimsuit.
    1 . من یک مایوی جدید خریدم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان