[اسم]

swimming costume

قابل شمارش

1 مایو لباس شنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: مایو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان