[اسم]

swimmer

/ˈswɪm.ər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 شناگر

معادل ها در دیکشنری فارسی: شناگر آب‌باز
  • 1.Oliver is a very strong swimmer.
    1. "اولیور" شناگر قدرتمندی [ماهری] است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان