[اسم]

swig

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جرعه طولانی

[فعل]

to swig

فعل گذرا

2 سر کشیدن قلپ‌قلپ نوشیدن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان