[اسم]

swim shorts

/swˈɪm ʃˈɔːɹts/
قابل شمارش

1 مایو (مردانه)

معادل ها در دیکشنری فارسی: مایوی مردانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان