[قید]

swiftly

/ˈswɪftli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به سرعت تند، سریع

معادل ها در دیکشنری فارسی: به سرعت
مترادف و متضاد quickly
  • 1.She ran swiftly up the stairs.
    1. او به سرعت از پله‌ها بالا دوید.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان