[اسم]

swiftness

/swˈɪftnəs/
غیرقابل شمارش

1 تندی سرعت

معادل ها در دیکشنری فارسی: تندی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان