[اسم]

swimming

/ˈswɪm.ɪŋ/
غیرقابل شمارش

1 شنا

  • 1. I want to go swimming and cycling.
    1 . می خواهم بروم شنا و دوچرخه سواری.
  • 2. Let's go swimming today.
    2 . بیا امروز برویم شنا.
  • 3. swimming pool
    3 . استخر شنا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان