[اسم]

swimming pool

/ˈswɪmɪŋ puːl/
قابل شمارش

1 استخر شنا

معادل ها در دیکشنری فارسی: استخر استخر شنا
مترادف و متضاد leisure pool pool
  • 1.The kids were playing in the swimming pool.
    1. کودکان در استخر شنا بازی می‌کردند.
an indoor swimming pool
یک استخر سرپوشیده
کاربرد اسم swimming pool به معنای استخر شنا
معادل فارسی اسم swimming pool "استخر شنا" است. swimming pool (معمولاً مستطیلی‌شکل و پر شده از آب) به مکانی گفته می‌شود که افراد برای شنا کردن به آنجا می‌روند. البته swimming pool توسط انسان ساخته شده‌است و نه به‌صورت طبیعی.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان