[اسم]

swimming trunks

/ˈswɪmɪŋ trʌŋks/
غیرقابل شمارش

1 مایو (مردانه) شورت شنا، شلوارک بلند مردانه

مترادف و متضاد swim trunks
a pair of swimming trunks
یک عدد مایو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان