[صفت]

terrestrial

/təˈrɛstriəl/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 زمینی خاکی، دنیوی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خاکی دنیوی زمینی ارضی
مترادف و متضاد earthbound earthly cosmic
  • 1.Increased ultraviolet radiation may disrupt terrestrial ecosystems.
    1. افزایش پرتوهای فرابنفش ممکن است اکوسیستم های زمینی را نابود کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان