[صفت]

terrible

/ˈtɛrəbəl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more terrible] [حالت عالی: most terrible]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 افتضاح هولناک، بسیار بد

مترادف و متضاد awful dreadful extreme horrible very bad excellent minor slight
  • 1.The weather was terrible.
    1. هوا افتضاح بود.
  • 2.We have just received some terrible news.
    2. همین الان خبر هولناکی به ما داده شد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان