[اسم]

Terri

/tˈɛɹi/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تری (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان