[صفت]

terricolous

/tˈɛɹɪkələs/
قابل مقایسه

1 خاکزی خاکی

معادل ها در دیکشنری فارسی: خاکزی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان