[صفت]

terrified

/ˈter.ə.fɑɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more terrified] [حالت عالی: most terrified]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 وحشت‌زده وحشت داشتن

معادل ها در دیکشنری فارسی: وحشت‌زده متوحش
مترادف و متضاد frightened petrified scared
  • 1.She's terrified (that) her mother might find out.
    1. او وحشت‌زده است (که) مادرش ممکن است بفهمد.
  • 2.She's terrified of the dark.
    2. او از تاریکی وحشت دارد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان