[اسم]

terrine

/teˈriːn/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کالباس گوشت و ماهی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان