[اسم]

terrier

/ˈtɛriər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سگ تریر

  • 1.Her pet is cute little terrier.
    1. حیوان خانگی او یک سگ تریر کوچک بامزه است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان