[اسم]

theater director

/θˈiəɾɚ dɚɹˈɛktɚ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کارگردان تئاتر کارگردان نمایش

معادل ها در دیکشنری فارسی: کارگردان تئاتر
مترادف و متضاد stage director
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان