[اسم]

theater director

/θˈiəɾɚ dɚɹˈɛktɚ/
قابل شمارش

1 کارگردان تئاتر کارگردان نمایش

مترادف و متضاد stage director
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان