[اسم]

theatergoer

/ˈθiːətərɡoʊər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 اهل تئاتر و سینما تماشاخانه رو

مترادف و متضاد playgoer
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان