[اسم]

Thelma

/θˈɛlmə/
غیرقابل شمارش

1 تلما (اسم کوچک زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان