[صفت]

theatrical

/θiˈætrɪkl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more theatrical] [حالت عالی: most theatrical]

1 تئاتری نمایشی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان