[صفت]

theatrical

/θiˈætrɪkl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more theatrical] [حالت عالی: most theatrical]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تئاتری نمایشی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تئاتری نمایشی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان