[اسم]

theft

/θeft/
قابل شمارش

1 دزدی سرقت

  • 1. Police are investigating the theft of computers from the company's offices.
    1 . پلیس دارد دزدی کامپیوترها از دفاتر شرکت را مورد بررسی قرار می‌دهد.
car theft
سرقت ماشین
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان