[اسم]

theme music

/ˈθiːm mjuːzɪk/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تیتراژ

مترادف و متضاد theme theme song theme tune
  • 1.the theme music from ‘The Godfather’
    1. تیتراژ فیلم "پدرخوانده"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان