[اسم]

theme park

/ˈθiːm pɑːrk/
قابل شمارش

1 شهربازی با تم خاص

  • 1.a western-style theme park
    1 . شهربازی با تم وسترن
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان