[عبارت]

thin on top

/θɪn ɑn tɑp/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 موی کم پشت در حال کچلی

informal
  • 1.He's starting to get a little thin on top.
    1. او کم کم مویش دارد کم پشت می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان