[اسم]

thigh bone

/θaɪ boʊn/
قابل شمارش

1 استخوان ران

مترادف و متضاد femur
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان