[اسم]

thief

/θiːf/
قابل شمارش
[جمع: thieves]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دزد سارق

معادل ها در دیکشنری فارسی: دزد سارق
مترادف و متضاد burglar robber
a car/jewel... thief
سارق ماشین/جواهر و...
  • Car thieves are operating in this area.
    سارقین ماشین در این منطقه فعال هستند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان