[اسم]

thicket

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بیشه

معادل ها در دیکشنری فارسی: بیشه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان