[قید]

thickly

/ˈθɪkli/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 به صورت ضخیم به صورت کلفت

مترادف و متضاد thinly
  • 1.thickly sliced bread
    1. نان‌های به صورت ضخیم برش شده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان