[عدد]

thirteen

/θɜrtˈtiːn/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سیزده عدد 13

معادل ها در دیکشنری فارسی: سیزده
  • 1.Eleven, twelve, thirteen, fourteen.
    1. یازده، دوازده، سیزده، چهارده.
  • 2.Some people think that thirteen is an unlucky number.
    2. بعضی از مردم فکر می‌کنند که سیزده عدد بدشانسی است.
کاربرد عدد thirteen به معنای سیزده
معادل عدد thirteen در فارسی "سیزده" است. "سیزده" جزء اعداد فرد و قبل از عدد 14 و بعد از عدد 12 است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان