[صفت]

thirty-five

/ˈθɜrdi-faɪv/
غیرقابل مقایسه

1 سی و پنج

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان