[اسم]

tour de force

/tˈʊɹ də fˈoːɹs/
قابل شمارش
[جمع: tours de force]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نمایش قدرت پیروزی بزرگ، شاهکار

مترادف و متضاد masterpiece triumph
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان