[صفت]

touristy

/ˈtʊrɪsti/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 توریستی

معادل ها در دیکشنری فارسی: توریستی
  • 1.A touristy street
    1. یک خیابان توریستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان