[اسم]

tourist class

/tˈʊɹɪst klˈæs/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کلاس گردشگری (بلیت) کلاس اکونومی، [ارزان‌ترین بلیط یا اتاق موجود]

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان