[اسم]

tourist attraction

/tˈʊɹɪst ɐtɹˈækʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جاذبه گردشگری جاذبه توریستی

معادل ها در دیکشنری فارسی: جاذبه توریستی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان