[صفت]

unfriendly

/ʌnˈfren.dli/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unfriendly] [حالت عالی: most unfriendly]

1 غیر دوستانه نامهربان

مترادف و متضاد disagreeable hostile friendly
  • 1.She was really unfriendly to me.
    1. او واقعا با من غیر دوستانه [نامهربان] بود [رفتار کرد].
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان