[اسم]

uniqueness

قابل شمارش

1 یگانگی یکتایی

معادل ها در دیکشنری فارسی: یگانگی وحدانیت
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان