[صفت]

unisex

/ˈjuːnɪseks/
غیرقابل مقایسه

1 زنانه/مردانه (مخصوص یک جنسیت)

  • 1.a unisex bathroom
    1 . سرویس بهداشتی زنانه/مردانه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان