[صفت]

unpalatable

/ʌnˈpælətəbl/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unpalatable] [حالت عالی: most unpalatable]

1 ناخوشایند بدمزه، نامطبوع، نامطلوب

معادل ها در دیکشنری فارسی: بدمزه
  • 1.unpalatable food
    1. غذای نامطلوب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان