[صفت]

unpleasant

/ʌnˈplez.ənt/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more unpleasant] [حالت عالی: most unpleasant]

1 ناخوشایند نامطبوع

معادل ها در دیکشنری فارسی: نامطبوع ناگوار ناخوشایند
مترادف و متضاد disagreeable comfortable pleasant
an unpleasant experience
تجربه‌ای ناخوشایند
an unpleasant smell
بویی نامطبوع

2 بدقلق بداخلاق

مترادف و متضاد ill-tempered irritating unfriendly unlikable likeable pleasant
an unpleasant young man
یک مرد جوان بدقلق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان