[صفت]

unparalleled

قابل مقایسه

1 بی‌نظیر بی‌مانند، بی‌همتا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان